Yoshimura Suzuki Team after Santa Clara Supercross

Blake_Baggett_Suzuki_Yoshimura_Oakland_2016-02-02Check out Yoshimura Suzuki Factory Racing’s James Stewart, Blake Baggett and the team at the 2016 AMA/FIM Supercross event in Santa Clara, CA.